Sofus VingårdTandplejer

    Student fra 2017. Uddannet professionsbachelor i tandpleje i 2021.

    Sofus har skrevet bacheloropgave i “Type 2 diabetes’ indflydelse på den parodontale status”.

    Sofus har været ansat siden juli 2021.